Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltu â'n Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Amethyst

Atgyfeiriadau i ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Amethyst

I wneud atgyfeiriad, cysylltwch â’n Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Amethyst ar 01492 805384 neu BCU.Amethyst@wales.nhs.uk.

Oriau ago rein swyddfa yw dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am – 5pm (ac eithrio gwyliau banc).

Ar ôl i chi gysylltu, bydd ein Cynghorwyr trais rhywiol Annibynnol (ISVAs) yn anelu at wneud cyswllt cychwynnol o fewn 5 diwrnod gwaith.

Gallwch siarad â ni yn gyfrinachol am eich opsiynau, byddem ond yn torri cyfrinachedd os ydych chi neu rywun arall mewn perygl uniongyrchol. Byddai’n rhaid i ni hefyd dorri cyfrinachedd os oes pryderon amddiffyn plant.

Oherwydd sensitifrwydd a natur y ffordd rydym yn gweithio, nid ydym yn gweithredu gwasanaeth galw heibio, ffoniwch ni i drefnu apwyntiad.

Cyfeiriad a chyfarwyddiadau

Amethyst,
1-3 Bryn Eirias Close,
Oddi ar Ffordd Elian,
Bae Colwyn, Conwy
LL29 8AB