Neidio i'r prif gynnwy

KindEating

Ar gyfer oedolion â BMI dros 30kg/m2

 • Rhaglen grŵp 12 wythnos a ddarperir gan Ddeietegydd Cofrestredig gyda chefnogaeth reolaidd am flwyddyn.
 • Gallwch ymuno â'n rhaglenni mewn lleoliadau ar draws Gogledd Cymru neu gallwch ymuno â grwpiau rhithwir trwy gyswllt fideo o'ch cartref eich hun.
 • Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i roi'r arfau a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch i golli pwysau yn llwyddiannus ac yn gynaliadwy, gan ganolbwyntio ar hybu iechyd a lles. Byddwch yn derbyn llawlyfr ac adnoddau defnyddiol a byddwn yn eich cefnogi i weithio tuag at yr hyn sy'n bwysig i chi.

Pynciau sy'n cael eu cynnwys 

 • Wythnos 1: Y ffordd orau i golli pwysau
 • Wythnos 2: Bwyta'n iach
 • Wythnos 3: Meintiau dognau
 • Wythnos 4: Newid eich arferion bwyta
 • Wythnos 5: Gosod nodau personol
 • Wythnos 6: Rheoli eich bwyta
 • Wythnos 7: Gweithgarwch corfforol
 • Wythnos 8: Cynllunio prydau bwyd
 • Wythnos 9: Siopa a labeli bwyd
 • Wythnos 10: Bwyta ac yfed pan fyddwch chi allan
 • Wythnos 12: Mae'r meddwl yn bwysig
 • Wythnos 12: Parhau i ganolbwyntio