Neidio i'r prif gynnwy

Sganiau Tyfiant

Yn ystod beichiogrwydd, rhwng 24-26 wythnos, bydd eich bydwraig yn defnyddio ffyrdd amrywiol i wirio lles eich babi.

Bydd y tyfiant yn cael ei wirio gyda’ch siart tyfiant personol sydd wedi’i ddatblygu gyda’ch taldra, pwysau, tarddiad ethnig a phwysau geni beichiogrwydd blaenorol. Gall y manylion hyn ddylanwadu ar ba mor fawr y bydd eich babi'n tyfu.

Os ydych chi’n derbyn cymorth ‘dan Arweiniad Bydwraig’ yn ystod eich beichiogrwydd, bydd y fydwraig neu’r meddyg yn defnyddio tâp mesur i wirio tyfiant eich babi ym mhob apwyntiad cynenedigol o 24 wythnos. Byddant yn cofnodi hyn ar eich siart tyfiant unigol. Os yw'r fydwraig neu'r meddyg yn credu bod y babi'n tyfu'n rhy fawr neu'n rhy fach, efallai y cewch chi eich cyfeirio am sgan tyfiant.

Os ydych chi'n derbyn cymorth 'Dan arweiniad Meddyg Ymgynghorol' yn ystod eich beichiogrwydd, gall ffactorau penodol ddylanwadu ar dyfiant eich babi a bydd gofyn i chi gael sganiau mwy rheolaidd i wirio tyfiant eich babi. Gall y ffactorau hyn gynnwys os ydych chi'n ysmygu, bod gennych BMI (Mynegai Màs y Corff) dros 35, bod gennych ffibrosis hysbys, eich bod yn feichiog gydag efeilliaid neu os ydych chi wedi cael babi sydd â phwysau geni isel yn y gorffennol. Gall fod rhesymau eraill sy'n gofyn i chi gael sganiau tyfiant, fodd bynnag bydd eich bydwraig yn trafod hyn gyda chi os oes angen.

Mae sganiau tyfiant yn dechrau o 24-26 wythnos ac fel arfer maent yn cael eu hailadrodd bob 3-4 wythnos. Bydd sonograffydd yn sganio tyfiant eich babi drwy fesur y pen, y bol ac asgwrn y forddwyd. Byddant hefyd yn gwirio'r dŵr (hylif amniotig) o amgylch y babi a llif y gwaed yn llinyn bogail y babi er mwyn gwirio llif y gwaed o’r brych i’r babi.

Bydd y mesuriad a gofnodwyd yn ogystal â chanlyniadau eraill yn cael eu diwygio gan y fydwraig neu'r meddyg i wirio bod y babi'n tyfu yn ôl y disgwyl.

Nodwch na all plant fod yn bresennol yn yr apwyntiad sgan tyfiant.

Siaradwch â’ch bydwraig os oes unrhyw gwestiynau neu bryderon gennych am sganiau tyfiant.

Gwybodaeth ac adnoddau pellach