Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Ailddechrau gofal wedi'i gynllunio

Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar wasanaethau’r GIG. Yn anffodus, nid yw hyn wedi bod yn wahanol i ni yng Ngogledd Cymru. O ganlyniad, rydym wedi gorfod gohirio nifer sylweddol o driniaethau dewisol arferol er mwyn gofalu am bobl â COVID-19, y rhai yr amheuir neu y cadarnhawyd bod canser arnynt fel ein prif flaenoriaeth.

Bellach, rydym yn bwriadu ailddechrau llawer o'r gwasanaethau sydd wedi'u gohirio, yn araf, er bod y ffordd maen nhw'n rhedeg nawr wedi'i newid i gynnwys mesurau cadw pellter cymdeithasol. Fodd bynnag, mae hyn yn cael ei adolygu'n rheolaidd a byddwn yn darparu diweddariadau pellach ar y dudalen hon.   

Yn unol â sefydliadau eraill y GIG, byddwn yn trefnu triniaeth cleifion yn nhrefn blaenoriaeth glinigol. Fodd bynnag, gan fod y pandemig wedi achosi cynnydd sylweddol mewn amseroedd aros i lawer o bobl, rydym yn gwybod y bydd yn cymryd cryn amser i ni weld a thrin pawb.

Sylwer - os ydych chi'n cael llawdriniaeth ddewisol yn un o'n hysbytai, byddwch yn cael prawf COVID-19 ac yna bydd gofyn i chi hunan-ynysu cyn i chi gael eich derbyn i'r ysbyty.  

Ymddiheurwn am yr amser y mae cleifion wedi aros ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddarparu triniaeth mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl. Rydym yn gofyn i gleifion beidio â chysylltu â ni, gan y bydd y gwasanaeth yn cysylltu’n uniongyrchol â nhw ynglŷn â’u hapwyntiad neu lawdriniaeth.

Os oes angen unrhyw gymorth neu gyngor arnoch, cysylltwch â'n Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt Cleifion.

Cliciwch ar wasanaeth isod i wirio am y wybodaeth ddiweddaraf. 

 

 

E-bost: BCU.PALS@wales.nhs.uk
 Ffôn: 03000 851234
 Ar agor rhwng 9am a 5pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, ac eithrio Gwyliau'r Banc.