Neidio i'r prif gynnwy

Rheolau Sefydlog a Chyfarwyddiadau Ariannol

Mae'n rhaid i Fyrddau Iechyd Lleol Cymru gytuno ar Reolau Sefydlog er mwyn rheoleiddio eu trafodion a'u busnes. Maent wedi’u llunio i droi’r gofynion statudol a nodwyd yn Rheoliadau Byrddau Iechyd Lleol (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Cymru) 2009 (S.I. 2009/779 (W.67)) yn arferion gweithredu bob dydd. Wrth wneud hyn ynghyd â mabwysiadu Cynllun o benderfyniadau a neilltuwyd i’r Bwrdd; Cynllun o ddirprwyo i swyddogion a phobl eraill; a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog (SFIs), maent yn darparu’r fframwaith rheoleiddio ar gyfer cynnal busnes y Byrddau Iechyd Lleol.

Mae fframwaith llywodraethu ac atebolrwydd y Byrddau Iechyd Lleol yn cael eu datblygu yn unol ag elfennau allweddol y dogfennau hyn, ac maent wedi’u llunio i sicrhau y cyflawnir y safonau llywodraethu da a osodir ar gyfer GIG Cymru.

Rheolau Sefydlog ac Eithrio Amserlen 1, 2 a 4 (Cymeradwywyd v19.0 Ebrill 2018)

Rheolau Sefydlog Amserlen 1 (SORD) V20.0 (Cymeradwywyd Mawrth 2019)

Amserlen 2 SFIs v14.0 (Medi 2016)

Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog 

Amserlen 4 Rheolau Sefydlog WHSCC 

Operational SoRDs

SoRD Gweithredol Ardal y Canol , Awst 2020

SoRD Gweithredol Ardal y Dwyrain, Awst 2020

SoRD Gweithredol Ystadau a Chyfleusterau , Awst 2020

SoRD Gweithredol Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus , Awst 2020

SoRD Gweithredol Cyllid, Awst 2020 

SoRD Gweithredol Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu , Awst 2020

SoRD Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth , Awst 2020

SoRD Gweithredol Swyddfa Ysgrifennydd y Bwrdd , Awst 2020

SoRD Gweithredol Swyddfa Dirprwy CEO, Awst 2020

SoRD Gweithredol Swyddfa Cyfarwyddwr Meddygol , Awst 2020

SoRD Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad , Awst 2020 

SoRD Gweithredol Gofal Cychwynnol a Chymunedol , Awst 2020 

SoRD Gweithredol Gofal Eilaidd , Awst 2020 

SoRD Gweithredol Gwyddorau Iechyd a Therapïau , Awst 2020

SoRD Gweithredol Ardal y Gorllewin , Awst 2020 

SoRD Gweithredol Datblygiad Sefydliadol a’r Gweithlu , Ionawr 2020

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch:

Dawn Sharp
Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Dirprwy Ysgrifenyddes y Bwrdd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Block 5 Carlton Court, St Asaph Business Park, St Asaph LL17 0JG
E-mail: dawn.sharp@wales.nhs.uk

Liz Jones
Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Llywodraethu Corfforaethol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Block 5 Carlton Court, St Asaph Business Park, St Asaph LL17 0JG
E-mail: Liz.Jones5@wales.nhs.uk

Faye Pritchard
Cynorthwydd Personol i Sue Hill, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Block 5 Carlton Court, St Asaph Business Park, St Asaph LL17 0JG
E-mail: Faye.Pritchard2@wales.nhs.uk