Neidio i'r prif gynnwy

Rheolau Sefydlog a Chyfarwyddiadau Ariannol

Mae'n rhaid i Fyrddau Iechyd Lleol Cymru gytuno ar Reolau Sefydlog er mwyn rheoleiddio eu trafodion a'u busnes. Maent wedi’u llunio i droi’r gofynion statudol a nodwyd yn Rheoliadau Byrddau Iechyd Lleol (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Cymru) 2009 (S.I. 2009/779 (W.67)) yn arferion gweithredu bob dydd. Wrth wneud hyn ynghyd â mabwysiadu Cynllun o benderfyniadau a neilltuwyd i’r Bwrdd; Cynllun o ddirprwyo i swyddogion a phobl eraill; a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog (SFIs), maent yn darparu’r fframwaith rheoleiddio ar gyfer cynnal busnes y Byrddau Iechyd Lleol.

Mae fframwaith llywodraethu ac atebolrwydd y Byrddau Iechyd Lleol yn cael eu datblygu yn unol ag elfennau allweddol y dogfennau hyn, ac maent wedi’u llunio i sicrhau y cyflawnir y safonau llywodraethu da a osodir ar gyfer GIG Cymru.

Rheolau Sefydlog (V24)

EqIA o’r Rheolau Sefydlog

Atodlen 1 Rheolau Sefydlog (SORD) (cymeradwywyd Ionawr 2020)

V14 Atodlen 2.1 SFI ac Atodiad 1 (Pecyn ar gyfer grantiau a caffael).  

Atodlen 3 Cylch Gorchwyl Pwyllgorau

Atodlen 4.1 Model WHSSC  Rheolau Sefydlog Cadw a Dirprwyo Pwerau 25 Mawrth 2021 v5 Terfynol

Atodiad 2.1 Model WHSSC SFI 25 Mawrth 2021 v5 Terfynol

Atodlen 4.2 Model EASC Rheolau Sefydlog  Cadw a Dirprwyo Pwerau 25 Mawrth 2021 v2 Terfynol

Atodlen 5 Cylch Gorchwyl Grwpiau Cynghorol

Trefniadau Covid-19 Cylchlythyr Iechyd Cymru 2020 011 – Rheolau Sefydlog Model – BILl Ymddiriedolaethau WHSSC ac EASC – Newidiadau Dros Dro Gorffennaf 2020

SoRD's wedi'u harchifio

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch:

Phil Meakin
Dirprwy Ysgrifenydd y Bwrdd Dros Dro
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Block 5 Carlton Court, St Asaph Business Park, St Asaph LL17 0JG
E-mail: phil.meakin@wales.nhs.uk

 

Natalie Morrice-Evans
Cynorthwydd Personol i Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid
Betsi Cadwaladr University Health Board
E-mail: Natalie.Morrice-Evans@wales.nhs.uk