Cynllun Gweithredol Blynyddol

Mae Cynllun Gweithredol Blynyddol y Bwrdd yn gosod prif flaenoriaethau'r Bwrdd Iechyd ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18. Mae'n adlewyrchu ein cyfrifoldebau a'n hymrwymiad fel Bwrdd Iechyd i ganolbwyntio ar wella iechyd pobl Gogledd Cymru ac ymdrechu i wella ansawdd, diogelwch a hygyrchedd gwasanaethau iechyd yn barhaus. Mae'r ddogfen hon yn crynhoi'r prif feysydd i'w darparu yn y Cynllun hwnnw ac yn rhoi sail i asesu sut bydd y perfformiad yn gwella drwy gydol y flwyddyn i ddod.

Ar hyn o bryd mae'r Bwrdd Iechyd wrthi'n datblygu Cynllun Integredig Tymor Canolig tair blynedd ar gyfer 2018-21. 

Mae'r Cynllun Gweithredol Blynyddol ar gael drwy’r ddolen isod: 

Cynllun Gweithredol Blynyddol 2018/19

Cynllun Gweithredol Blynyddol 2017/18