Arweiniad Parhad Busnes

Mae Rheoli Parhad Busnes yn broses a arweinir gan reolwyr sy'n nodi ac yn lliniaru risgiau ac aflonyddwch a allai effeithio ar berfformiad BIPBC.