Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Cronfeydd Elusennol

Diben Pwyllgor Cronfeydd Elusennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ydy llunio a monitro'r trefniadau i reoli Cronfeydd Elusennol y Bwrdd Iechyd.

Mae rôl lawn y Pwyllgor wedi'i nodi yn y Cylch Gorchwyl F11.0 (diweddarwyd Gorffenaf 2021).

Mae Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog y Cronfeydd Elusennol yn Rheolau Sefydlog y Bwrdd Iechyd

Cadeirydd y Pwyllgor: Gwag
Aelodau Annibynnol y Pwyllgor:

Gwag

Prif Swyddog Gweithredol:  Mr Steve Webster Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol dros dro

Ysgrifenyddiaeth: Natalie.Morrice-Evans@wales.nhs.uk

Cyfarfodau, Agenda a phapurau 

Dilynwch y ddolen yma os gwelwch yn dda : 

Charitable Funds Committee - Betsi Cadwaladr University Health Board (nhs.wales)

Ar gyfer cofnodion a phapurau blaenorol, cysylltwch â’r Swyddog Ysgrifenyddol perthnasol a enwir uchod