Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Cronfeydd Elusennol

Diben Pwyllgor Cronfeydd Elusennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ydy llunio a monitro'r trefniadau i reoli Cronfeydd Elusennol y Bwrdd Iechyd.

Mae rôl lawn y Pwyllgor wedi'i nodi yn y Cylch Gorchwyl F11.0 (diweddarwyd Gorffenaf 2021).

Mae Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog y Cronfeydd Elusennol yn Rheolau Sefydlog y Bwrdd Iechyd

Cadeirydd y Pwyllgor: Mrs Jackie Hughes
Aelodau Annibynnol y Pwyllgor:

Cllr Cheryl Carlisle

Mrs Linda Tomos

Prif Swyddog Gweithredol:  Ms Sue Hill, Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol 

Ysgrifenyddiaeth: hayley.powell2@wales.nhs.uk 

2021
16.12.21
16.9.21
11.6.21
9.3.21
2020
8.12.20
10.9.20
25.6.20
10.3.20
2019
10.12.19
17.9.19
20.6.19
7.3.19

Ar gyfer cofnodion a phapurau blaenorol, cysylltwch â’r Swyddog Ysgrifenyddol perthnasol a enwir uchod