Pwyllgor Cronfeydd Elusennol

Diben Pwyllgor Cronfeydd Elusennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ydy llunio a monitro'r trefniadau i reoli Cronfeydd Elusennol y Bwrdd Iechyd.

Mae rôl lawn y Pwyllgor wedi'i nodi yn y Cylch Gorchwyl (diweddarwyd Ebrill 2018).

Mae Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog y Cronfeydd Elusennol yn Rheolau Sefydlog y Bwrdd Iechyd

o 6.9.18 :

Cadeirydd y Pwyllgor: Mrs Jackie Hughes
Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor: Mrs Lyn Meadows
Aelodau Annibynnol y Pwyllgor: Mrs Helen Wilkinson
Prif Swyddog Gweithredol:  Ms Sue Hill, Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol Dros Dro

Ysgrifenyddiaeth: Faye Pritchard ac mae modd cysylltu â hi drwy faye.pritchard2@wales.nhs.uk / (01745) 586395

2020  
10.3.20  
2019  
10.12.19  
17.9.19  
20.6.19  
7.3.19  

 

Rhannu: