Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Cronfeydd Elusennol

Diben Pwyllgor Cronfeydd Elusennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ydy llunio a monitro'r trefniadau i reoli Cronfeydd Elusennol y Bwrdd Iechyd.

Mae rôl lawn y Pwyllgor wedi'i nodi yn y Cylch Gorchwyl (diweddarwyd Ebrill 2018).

Mae Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog y Cronfeydd Elusennol yn Rheolau Sefydlog y Bwrdd Iechyd

o 6.9.18 :

Cadeirydd y Pwyllgor: Mrs Jackie Hughes
Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor: Mrs Lyn Meadows
Aelodau Annibynnol y Pwyllgor: Mrs Helen Wilkinson
 Annibynnol y Pwyllgor: Mrs Linda Tomos
Prif Swyddog Gweithredol:  Ms Sue Hill, Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol Dros Dro

Ysgrifenyddiaeth: Faye Pritchard ac mae modd cysylltu â hi drwy faye.pritchard2@wales.nhs.uk> / 01745 586 395

2020
8.12.20
10.9.20
25.6.20
10.3.20
2019
10.12.19
17.9.19
20.6.19
7.3.19

Ar gyfer cofnodion a phapurau blaenorol, cysylltwch â’r Swyddog Ysgrifenyddol perthnasol a enwir uchod

Rhannu: