Neidio i'r prif gynnwy

Penodi Kier fel partner cadwyn gyflenwi ar gyfer Ysbyty Cymuned newydd Gogledd Sir Ddinbych

Mae partner cadwyn gyflenwi wedi’i benodi ar gyfer prosiect Ysbyty Cymuned newydd Gogledd Sir Ddinbych yn y Rhyl.

Penodwyd Kier i reoli pob agwedd o’r gwaith adeiladu ar gyfer y datblygiad £40m.

Bydd y prosiect yn cyflwyno ystod o wasanaethau newydd i drigolion y Rhyl a’r ardal gyfagos. Bydd yr ysbyty newydd, fydd yn cael ei adeiladu y drws nesaf i Ysbyty Brenhinol Alexandra y Rhyl yn cynnwys gwelyau cleifion mewnol, gwasanaeth ar gyfer trin mân anafiadau ac anhwylderau, gwasanaethau therapi IV a chanolfan lles cymuned a chaffi.

Mae’r prosiect hefyd yn cynnwys ailwampio’r Ysbyty presennol.

Mae gwaith ar y gweill yn awr i gwblhau’r achos busnes llawn ar gyfer y prosiect, sy’n cynnwys datblygu manylebau manwl ar gyfer ystafelloedd a gweithio drwy ganiatâd cynllunio i’r prosiect.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn bwriadu cyflwyno Achos Busnes Llawn i Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2020, gyda’r bwriad o ddechrau’r gwaith adeiladu yn gynnar yn 2021.