Gweithredwr switsfwrdd Ysbyty Gwynedd yn paratoi ar gyfer naid awyren er cof am ei bartner

Mae gweithredwr switsfwrdd yn Ysbyty Gwynedd yn gwneud naid awyren er cof am ei bartner a fu farw.

Saith mlynedd yn ôl, bu farw Tammy Winters o ffibrosis cystig yn 30 oed ar ôl byw gyda’r clefyd gydol ei hoes.

Disgrifiodd ei phartner, David Griffith, hi fel unigolyn a oedd yn llawn bywyd a dywedodd y byddai’n cefnogi ei her yn llawn.

Dywedodd: “Roedd Tammy yn unigolyn gofalgar iawn a bob amser yn rhoi pawb arall yn gyntaf - roedd bob amser yn gofalu am weddill y teulu.

“Roedd bob amser yn barod i wneud unrhyw beth felly rwy’n gwybod y byddai’n awyddus iawn i mi wneud y naid awyren!

“Nid wyf yn hoff o uchder o gwbl felly rwy’n nerfus iawn i’w wneud ond yn gyffrous yr un pryd!”

Bydd David, o Fangor yn cymryd rhan yn y naid awyren ddydd Sul 2 Awst, i godi arian at Ymddiriedolaeth Ffibrosis Cystig.

“Fe wnaeth yr elusen cymaint i Tammy. Fe wnaethant hyd yn oed helpu i godi arian tuag addasu’r tŷ i fodloni ei hanghenion, roeddent yn wych.

“Dyma fy ffordd i o ddweud diolch am yr holl wnaethant a hefyd i helpu eraill sy’n byw â Ffibrosis Cystig,”ychwanegodd David.

I noddi David, gallwch gysylltu ag ef drwy e-bostio david.griffith2@wales.nhs.uk