Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau a staff gofal iechyd o bob rhan o Ogledd Cymru ar restr fer gwobr fawreddog

12/10/2023

Mae gwasanaethau a staff gofal iechyd o feysydd amrywiol ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Arloesi Gofal Iechyd Clinigol Cymru eleni.

Mae’r staff a’r gwasanaethau canlynol wedi cyrraedd y rhestr fer:

· Mae Sarah Powell-Jones, Ymarferydd Cynorthwyol Dieteteg a Maethegydd Cofrestredig, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy wobr - Arweinyddiaeth a Llwyddiant Eithriadol gan AHP neu Brentis Gwyddor Gofal Iechyd, Gweithiwr Cymorth, Cynorthwyydd neu Gydymaith.

· Mae'r Adran Dieteteg hefyd wedi cyrraedd rhestr fer ar gyfer y Wobr Gwella Mynediad at Iechyd a Gofal am eu rhaglen Dewch i Goginio gyda'ch Plentyn.

· Mae'r gwasanaeth Gastroenteroleg a Arweinir gan Ymarferydd Clinigol Uwch Dietegol wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y Wobr am Ffyrdd Newydd o Weithio.

· Mae'r Gwasanaeth Cynsefydlu Arbenigol a Gwasanaeth Covid Hir BIPBC wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y Wobr am Ragoriaeth mewn Adsefydlu.

Mae'r rhaglen wobrwyo yn cydnabod ac yn dathlu gwaith pwysig ac arloesol gwyddonwyr gofal iechyd a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd ledled Cymru.

Mae'r wobr yn gyfle i dynnu sylw at waith anhygoel y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ymroddedig hyn, a’n gyfle i fod yn rhan o gymuned a rhwydweithiau Gwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd.

Dywedodd Carol Shillabeer, Prif Weithredwr Dros Dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Hoffwn longyfarch bob aelod o’n staff sydd wedi cael eu henwebu ar gyfer Gwobr Arloesi Gofal Iechyd. Mae’n llwyddiant arbennig a chydnabyddiaeth o’u gwaith gwych a'u hymroddiad di-flino i’w gwaith.

“Mae gweld chwe gwasanaeth ac unigolion yn cael eu henwebu ar gyfer gwobr eleni yn llwyddiant arbennig i’r Bwrdd Iechyd, ac mae’n adlewyrchu’r holl waith caled ac ymrwymiad ein staff. Diolch i bawb a gymerodd ran a dymunaf bob lwc iddynt yn y noson wobrwyo.”

Cyhoeddir enillwyr y gwobrau mewn seremoni ginio ar ddydd Gwener 20 Hydref.