Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am Wardiau Ysbyty Gwynedd

Gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer wardiau Ysbyty Gwynedd:

Haematoleg/Oncoleg
Uned Alaw        
01248 384 945

Uned Dibyniaeth Fawr (HDU)
01248 384 940

Uned Gofal Arbennig i Fabanod (SCBU) 
01248 384 960

Uned Gofal Coronari      
01248 384 335

Endocrinoleg a Diabetes  
Ward Aran
01248 384 324

Uned Arsylwi Brys
Ward Beuno
03000 841 302

Trawma ac Orthopaedig
Ward Conwy   
01248 384 313

Uned Gofal Dwys
Ward Cybi  
01248 384 335

Uned Plant 
Ward Dewi        
01248 384 134

Llawfeddygaeth Gyffredinol / Fasgwlaidd ac ENT
Ward Dulas 
03000 841 302

Orthopaedig
Ward Enlli 
03000 841351

Gynaecoleg / Llawfeddygaeth y Frest
Ward Ffrancon 
01248 384 229

Gofal yr Henoed
Ward Glaslyn  
01248 384 317

Cardioleg
Ward Glyder            
01248 384 317

Derbyniadau
Ward Gogarth      
01248 384 333

Arennol
Ward Hebog   
01248 384 438

Uned Asesu Cleifion Allanol Mamolaeth (MOAU)
01248 363520

Uned dan arweiniad Bydwragedd (MLU) – Mae’r rhif hwn ar gyfer merched sy’n bwriadu rhoi genedigaeth ar y MLU ar ôl trafod gyda’u bydwraig.
07825 244626

Obstetreg
Ward Llifon  
01248 384 438

Uned Plant
Ward Minffordd  
01248 384 128

Resbiradol
Ward Moelwyn        
01248 384 340

Uned Derbyniadau Llawfeddygol Brys
Ward Ogwen       
01248 384 434

Gofal Strôc
Ward Prysor          
01248 384 772

Wroleg/Colorectal
Ward Tegid  
01248 384 336

Gastroenteroleg
Ward Tryfan  
01248 384 322

Derbyniadau yr un Diwrnod/Ward Dydd
Ward Tudno Ward     
01248 384 222