Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug

Mae’r Uned Mân Anafiadau yn Yr Wyddgrug ar gau y penwythnos hwn (10/07/21 a 11/07/2021). Bydd ar agor yn ôl yr arfer o ddydd Llun 12 Gorffennaf.

 

Cyfeiriad: Llwyn Onn, Yr Wyddgrug, CH7 1XG
Rhif ffôn: 03000 850 006

Mae hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda 

Cyfleusterau Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug 

 • Ffisiotherapi cleifion allanol a mewnol
 • Therapi Galwedigaethol
 • Therapi Iaith a Lleferydd
 • Gwasanaeth Trîn Traed
 • Uned Asesu a Thrin
 • Awdioleg

Lluniaeth
Mae Bar Te'r Cyfeillion ar agor 10.00am - 12 hanner dydd a 2.30pm - 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener 

Oriau agor pelydr-x yr Wyddgrug
Rhaid cael apwyntiad i gael pelydr-x
Llun 8.45am-4.45pm
Mawrth 8.45am-5.45pm
Mercher 8.45am-12.30pm
Iau 8.45am-12.30pm
Gwener 8.45am-3.45pm

Uned Mân Anafiadau (MIUs)
8.00am - 6.30pm, 7 diwrnod yr wythnos 
Rhif ffôn: 
03000 850 006

Gall Unedau Mân Anafiadau (MIU) helpu gydag anafiadau llai difrifol fel:

 • Streifiadau
 • Briwiau neu grafiadau
 • Llosgiadau
 • Rhywbeth yn y llygad
 • Brathiadau a phigiadau pryfed
 • Mân anafiadau i'r pen 

Nid oes angen apwyntiad, ac fel arfer, gallant gynnig amseroedd aros byrrach o lawer na'n prif adrannau achosion brys sy'n gorfod blaenoriaethu'r cleifion sydd wedi'u hanafu'n fwy difrifol.

Mae Unedau Mân Anafiadau yn ein hysbytai cymuned ategol ar draws Gogledd Cymru, yng Nghaergybi, Pwllheli, Dolgellau, Tremadog, Tywyn, Llandudno, Dinbych, Treffynnon a'r Wyddgrug

Llwythwch yr ap 'Live Wait Times' i lawr 
Gallwch weld yr amseroedd aros byw a chael gwybodaeth am eich Uned Mân Anafiadau agosaf yng Ngogledd Cymru drwy lwytho’r ap 'Live Wait Times' i lawr am ddim ar eich ffôn clyfar neu’ch dyfais tabled. Mae’r ap ar gael ar gyfer dyfeisiau Android ac Apple

Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.

GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/
Rhif Ffôn: 111
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd

Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy. 

Rhannu: