Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Yr Wyddgrug

Cyfeiriad: Llwyn Onn, Yr Wyddgrug, CH7 1XG
Rhif ffôn: 03000 850 006

Gwasanaethau Ysbyty

  • Ffisiotherapi cleifion allanol a mewnol
  • Therapi Galwedigaethol
  • Therapi Iaith a Lleferydd
  • Gwasanaeth Trîn Traed
  • Uned Asesu a Thrin
  • Awdioleg

Uned Mân Anafiadau (MIU)

Mae gwybodaeth am yr Uned Mân Anafiadau ar gael yma.

Cyfleusterau

Mae Bar Te'r Cyfeillion ar agor 10.00am - 12 hanner dydd a 2.30pm - 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener. 

Ymweliadau ag Ysbytai

Mae gwybodaeth am ymweld â'n safleoedd ysbyty ar gael yma. 

Mae pob un o'n safleoedd ysbyty yng Ngogledd Cymru yn ddi-fwg, gallai unrhyw un sy'n cael ei ganfod yn torri'r gyfraith trwy ysmygu ar diroedd ysbytai wynebu dirwy o £100, y gellir ei gorfodi'n gyfreithiol.

Sut i gyrraedd

Ar y ffyrdd: I gael mwy o gyfarwyddiadau, ewch i streetmap.co.uk

Ar y trên: Dim gwasanaeth trên

Ar y bws: Gwasanaeth bws rheolaidd bob dydd. Am fwy o wybodaeth, ewch i traveline-cymru.info