Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Cymuned Bae Colwyn

Cyfeiriad: Ffordd Hesketh, Bae Colwyn, LL29 8AY
Rhif Ffôn: 03000 850 017

Me hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda. 

Cyfleusterau Ysbyty Cymuned Bae Colwyn  

  • Ffisiotherapi cleifion mewnol ac allanol
  • Therapi Galwedigaethol
  • Therapi Iaith a Lleferydd
  • Podiatreg
  • Gwasanaeth Anaf i’r Ymennydd Gogledd Cymru
  • Clinig Iechyd Rhywiol
  • Clinig Iechyd Plant

Lluniaeth 

  • Bar te yn yr Adran Cleifion Allanol 
  • Troli te sy'n ymweld â’r wardiau

Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.

GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/
Rhif Ffôn: 0845 46 47
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd

Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy. 

Rhannu: