Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Cymuned Bae Colwyn

Cyfeiriad: Ffordd Hesketh, Bae Colwyn, LL29 8AY
Rhif Ffôn: 03000 850 017

Gwasanaethau Ysbyty

  • Ffisiotherapi cleifion mewnol ac allanol
  • Gwasanaethau Awdioleg - Mae angen apwyntiad ar gyfer y clinig Awdioleg hwn. Cysylltwch â’ch Adran Awdioleg leol i drefnu apwyntiad. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein Gwasanaethau Awdioleg.
  • Therapi Galwedigaethol
  • Therapi Iaith a Lleferydd
  • Podiatreg
  • Gwasanaeth Anaf i’r Ymennydd Gogledd Cymru
  • Clinig Iechyd Rhywiol
  • Clinig Iechyd Plant

Lluniaeth 

Bar te yn yr Adran Cleifion Allanol. Troli te sy'n ymweld â’r wardiau.

Ymweliadau ag Ysbytai

Mae gwybodaeth am ymweld â'n safleoedd ysbyty ar gael yma. 

Mae pob un o'n safleoedd ysbyty yng Ngogledd Cymru yn ddi-fwg, gallai unrhyw un sy'n cael ei ganfod yn torri'r gyfraith trwy ysmygu ar diroedd ysbytai wynebu dirwy o £100, y gellir ei gorfodi'n gyfreithiol.

Sut i gyrraedd

Ar y ffyrdd: Gadewch yr A55 ar Gyffordd 22 ac anelwch am Hen Golwyn. Yn y gylchfan, cymerwch y pedwerydd tro at y A547. Cymerwch yr cuntaf dro i’r chwith ar Ffordd Hesketh, mae’r ysbyty ar yr ochr dde. Mae ychydig o fannau parcio ar ac oddi ar y stryd.

Ar y trên: Mae’r ysbyty tua milltir o Orsaf Drên Bae Colwyn. Am fwy o wybodaeth, ewch i traveline-cymru.info

Ar y bws: Gwasanaeth bws rheolaidd bob dydd. Am fwy o wybodaeth, ewch i traveline-cymru.info