Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Bryn Beryl

Cyfeiriad: Ffordd Caernarfon, Pwllheli, LL53 6TT
Rhif Ffôn: 03000 850014

Gwasanaethau Ysbyty

 • Ward 23 gwely
 • Defnyddio gwelyau cleifion mewnol mewn ffordd hyblyg
 • Clinigau cleifion allanol fel cyfleusterau estyn allan o ysbytai llym er hwylustod i gleifion
 • Gwasanaethau Nyrsys Ardal Cymuned
 • Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Gwasanaeth Pobl Hŷn gyda Phroblemau Cof
 • Therapi Iaith a Lleferydd
 • Gofal Canolraddol
 • Monitro pwysedd gwaed / ECG 24 awr
 • Teledermatoleg  
 • Cyfleusterau Pelydr-X

Uned Mân Anafiadau (MIU)

Mae gwybodaeth am yr Uned Mân Anafiadau ar gael yma.

Ymweliadau ag Ysbytai

Mae gwybodaeth am ymweld â'n safleoedd ysbyty ar gael yma. 

Mae pob un o'n safleoedd ysbyty yng Ngogledd Cymru yn ddi-fwg, gallai unrhyw un sy'n cael ei ganfod yn torri'r gyfraith trwy ysmygu ar diroedd ysbytai wynebu dirwy o £100, y gellir ei gorfodi'n gyfreithiol.

Sut i gyrraedd

Mewn car: Dilynwch yr A487 o Gaernarfon at gylchfan Llanllyfni, cymerwch yr 2il allanfa am yr A499 at Bwllheli. Mae Ysbyty Bryn Beryl tua 2.5 milltir y tu allan i Bwllheli.

Ar fws: Mae gwasanaethau rheolaidd bob dydd. Am fwy o wybodaeth ewch i: traveline-cymru.info