Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Bryn Beryl, Pwllheli

Cyfeiriad: Ffordd Caernarfon, Pwllheli, LL53 6TT
Rhif Ffôn: 01758 701 122

Mae hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda. 

Cyfleusterau

Mae cyfleusterau Ysbyty Bryn Beryl yn cynnwys: 

 • Ward 23 gwely
 • Defnyddio gwelyau cleifion mewnol mewn ffordd hyblyg
 • Clinigau cleifion allanol fel cyfleusterau estyn allan o ysbytai llym er hwylustod i gleifion
 • Gwasanaethau Nyrsys Ardal Cymuned
 • Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Gwasanaeth Pobl Hŷn gyda Phroblemau Cof
 • Therapi Iaith a Lleferydd
 • Gofal Canolraddol
 • Monitro pwysedd gwaed / ECG 24 awr
 • Teledermatoleg  
 • Cyfleusterau Pelydr-X

Amseroedd agor yr Adran Pelydr-X:

Dydd Mercher, 9.15am – 1.45pm

Dydd Iau, 9.15am – 1.45pm

Uned Mân Anafiadau (MIU)
8.00am - 8.00pm, 7 diwrnod yr wythnos
Rhif Ffôn:
01758 701 122

Gall Unedau Mân Anafiadau (MIU) helpu gydag anafiadau llai difrifol fel:

 • Streifiadau
 • Briwiau neu grafiadau
 • Llosgiadau
 • Rhywbeth yn y llygad
 • Brathiadau a phigiadau pryfed
 • Mân anafiadau i'r pen

Nid oes angen apwyntiad, ac fel arfer, gallant gynnig amseroedd aros byrrach o lawer na'n prif adrannau achosion brys sy'n gorfod blaenoriaethu'r cleifion sydd wedi'u hanafu'n fwy difrifol.

Mae Unedau Mân Anafiadau yn ein hysbytai cymuned ategol ar draws Gogledd Cymru, yng Nghaergybi, Pwllheli, Dolgellau, Tremadog, Tywyn, Llandudno, Dinbych, Treffynnon a'r Wyddgrug.

Llwythwch yr ap 'Live Wait Times' i lawr 
Gallwch weld yr amseroedd aros byw a chael gwybodaeth am eich Uned Mân Anafiadau agosaf yng Ngogledd Cymru drwy lwytho’r ap 'Live Wait Times' i lawr am ddim ar eich ffôn clyfar neu’ch dyfais tabled. Mae’r ap ar gael ar gyfer dyfeisiau Android ac Apple

Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.
GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/

Rhif Ffôn: 111

Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd

Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy. 

Rhannu: