Neidio i'r prif gynnwy

Ysbytai yng Ngwynedd a Môn

Gwybodaeth am bob safle ysbyty yng Ngwynedd a Môn, gan gynnwys y gwasanaethau y maent yn eu darparu, cyfeiriadau a gwybodaeth gyswllt. Mae gwybodaeth hefyd ar gael ar ymweliadau cyffredinol ac ymweld â'n hunedau mamolaeth. Os ydych chi’n glaf neu’n berthynas, yn ffrind neu’n ofalwr i rywun yn ein gofal a bod gennych chi unrhyw gwestiynau, angen cymorth neu gyngor, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion (PALS).

Mae ein hysbytai yn hollol ddi-fwg: Gwybodaeth i ddiogelu ein cleifion, ein staff, a'n hymwelwyr rhag effeithiau niweidiol ysmygu.