Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Iechyd a Lles y Fflint

Cyfeiriad: Stryd yr Iarll, y Fflint, CH6 5ER
Rhif Ffôn: 03000 850 029

Me hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda. 


Cyfleusterau yng Nghanolfan Iechyd a Lles y Fflint:

 • Podiatreg
 • Ymwelwyr Iechyd, clinigau babanod, grŵp bwydo ar y fron
 • Fflebotomi
 • Clinigau Llygaid
 • Nyrsio Ardal - gorchuddion
 • Dyfrhau clustiau
 • Peiriant Doppler
 • Retinopathi Diabetig
 • Gwasanaeth Ymataliaeth
 • Iechyd meddwl oedolion
 • CRUSE - cwnsela
 • Gwasanaethau cwnsela a phrofi Clozapine
 • Stepping Stones - Gwasanaethau therapiwtig
 • Brysbennu ffisiotherapi
 • Clinig methiant y galon
 • Clinig cleifion allanol paediatrig
 • Clinigau awdioleg
 • Gwasanaethau Deintyddol Cymuned
 • Rhoi'r Gorau i Ysmygu
 • CAIS - Cyffuriau ac Alcohol
 • Canolfan Galw Heibio Gwybodaeth a Lles Sir y Fflint
Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.
GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/
Rhif ffôn: 0845 46 47
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd.
Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy.