Neidio i'r prif gynnwy

Mamolaeth

Mae dros 6000 o fabanod yn cael eu geni yng Ngogledd Cymru bob blwyddyn. Bydd gan bob merch ei syniadau ei hun o ran ble yr hoffai roi genedigaeth a byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu i gyflawni hyn.

P'un a yw'n rhoi genedigaeth gartref, mewn uned dan arweiniad bydwraig neu dan arweiniad meddyg ymgynghorol mae gennym y cyfleusterau i allu cynnig hyn i chi. Mae ein tîm o staff mamolaeth trugarog ac ymroddedig yma i wrando arnoch chi, i drafod eich opsiynau ac i weithio gyda chi i sicrhau bod eich profiad o feichiogrwydd a genedigaeth mor ddiogel a chadarnhaol ag sy'n bosibl.

Iechyd Meddwl Amenedigol

Dengys ymchwil bod merched mewn risg llawer uwch o ddatblygu salwch meddwl ar ôl rhoi genedigaeth. Mae ein Gwasanaeth Iechyd Meddwl Amenedigol yma i’ch helpu.

Ein Hunedau Mamolaeth

Gwasanaeth Helpa Fi Stopio Er Lles y Babi

Un o'r newidiadau pwysicaf y gallwch chi ei wneud, i wella eich iechyd ac i amddiffyn eich babi, yw rhoi'r gorau i ysmygu. Rydym yn gwybod ei fod yn anodd rhoi'r gorau i ysmygu ac felly mae'r gwasanaeth Helpa Fi Stopio Er Lles y Babi yma i'ch helpu chi.