Neidio i'r prif gynnwy

Llyfrgelloedd BIPBC

Rydym yn darparu mynediad at wybodaeth iechyd ac adnoddau sy'n seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi gofal cleifion, ymchwil, addysg a DPP, ar gyfer staff Bwrdd Iechyd Lleol Betsi Cadwaladr, a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy'n gweithio yng Ngogledd Cymru, sy'n cynnwys fferyllwyr cymunedol, practisau meddygol teulu a myfyrwyr gofal iechyd, meddygol/deintyddol ar leoliad.