Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Rhyw

Gwybodaeth am Wyliau Cyhoeddus: Brech y Mwncïod 

Mae'r risg oherwydd brech y mwncïod i'r cyhoedd yn gyffredinol yn dal i fod yn isel. Fel arfer, bydd yn ysgafn a bydd y rhan fwyaf o bobl yn gwella o fewn ychydig wythnosau heb unrhyw driniaeth.

Mae ein llinellau apwyntiadau Iechyd Rhyw ar gau dros y penwythnos ac ar wyliau'r banc. Mae gwybodaeth isod am yr amseroedd agor a llinellau apwyntiadau.  Ar gyfer pob ymholiad dros benwythnos gŵyl y banc yn ymwneud â Monkyepox ddylech ffonio GIG 111 ar unwaith os oes gennych frech gyda phothelli ac os ydych naill ai:

  • wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi bod â brech y mwncïod neu a allai fod wedi'i dal (hyd yn oed os nad yw wedi cael ei brofi eto) dros y tair wythnos diwethaf
  • wedi ymweld â Gorllewin Affrica neu Ganol Affrica, Sbaen, Portiwgal neu UDA dros y tair wythnos diwethaf
  • yn ddyn sy'n cael rhyw gyda dynion eraill

Arhoswch gartref gan osgoi cyswllt agos â phobl eraill hyd nes y byddwch wedi cael gwybod beth i'w wneud. 

Am mwy o wybodaeth ar Monkeypox - NHS (www.nhs.uk) (mewn saesneg yn unig)

Diweddariad COVID-19
Mae gwasanaethau Iechyd Rhyw yn gyfyngedig ar hyn o bryd oherwydd y pandemig. Mae bob gwasanaeth cerdded i mewn/galw heibio wedi'u hatal ar hyn o bryd ac mae angen i bob defnyddiwr gael ymgynghoriad dros y ffôn cyn dod i glinig. Cysylltwch â'r gwasanaeth am fwy o wybodaeth.

Ewch i Hyb COVID-19 ar y wefan hon i gael rhagor o wybodaeth am y pandemig.

Llinell apwyntiadau for Conwy and Sir Dinbych: 03000 856 000, 9.00am - 3.00pm
Llinell apwyntiadau i Sir Fflint a Wrecham: 03000 856 000. 9.00am - 3.00pm neu 03000 847 662, 9.00am - 1.00pm
Llinell apwyntiadau i Ynys Môn a Gwynedd: 03000 850074, 9.00am - 3.00pm

Mae ein clinigau iechyd rhyw yn cynnig ystod o wasanaethau cyfrinachol ac am ddim  gan gynnwys profi am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STI), profion HIV, dulliau atal cenhedlu gan gynnwys y bilsen bore wedyn (atal cenhedlu brys), condomau am ddim, prawf beichiogrwydd, sgrinio ar gyfer firysau sy'n cael eu cario yn y gwaed (hepatitis B a C) a brechiad am hepatitis B a HPV, cyn ac ar ôl amlygiad proffylacsis (PrEP a PEP / PEPSE) a hybu iechyd rhyw.

Nid ydym yn darparu’r IUS ar gyfer gwaedu misol trwm na HRT ar hyn o bryd.

Ewch ar dudalennau’r Ymgyrch SEXtember ar y wefan hon am wybodaeth ar brofion STI AM DDIM a mentrau eraill.

 
 

Lleoliad Clinig

Mae gennym glinigau mewn ysbytai ac yn y gymuned ar draws Gogledd Cymru. Am fwy o fanylion am y clinigau a'u horiau agor, dewiswch yr ardal yr hoffech gael eich gweld: