Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Rhyw

Mae ein clinigau iechyd rhyw yn cynnig ystod o wasanaethau cyfrinachol ac am ddim  gan gynnwys profi am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STI), profion HIV, dulliau atal cenhedlu gan gynnwys y bilsen bore wedyn (atal cenhedlu brys), condomau am ddim, prawf beichiogrwydd, sgrinio ar gyfer firysau sy'n cael eu cario yn y gwaed (hepatitis B a C) a brechiad am hepatitis B a HPV, cyn ac ar ôl amlygiad proffylacsis (PrEP a PEP / PEPSE) a hybu iechyd rhyw.

Nid ydym yn darparu’r IUS ar gyfer gwaedu misol trwm na HRT ar hyn o bryd.

 

Lleoliad Clinig

Mae gennym glinigau mewn ysbytai ac yn y gymuned ar draws Gogledd Cymru. Am fwy o fanylion am y clinigau a'u horiau agor, dewiswch yr ardal yr hoffech gael eich gweld: