Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Cyswllt Iechyd i Bobl ag Anableddau Dysgu

Mae'r Tîm Cyswllt Iechyd yn rhoi cymorth i bobl sydd ag anableddau dysgu, eu teuluoedd a'u gofalwyr yn ogystal â gwasanaethau a gweithwyr proffesiynol iechyd. Maent yn helpu i ddarparu mynediad teg i'n gwasanaethau iechyd ac yn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud i ofal a thriniaeth er mwyn cael y canlyniadau clinigol gorau i'n cleifion.