Neidio i'r prif gynnwy

SilverCloud - Therapi ar-lein am ddim ar gael heb gyfeiriad gan eich Meddyg Teulu

Gall pobl ar draws Cymru yn awr gael mynediad at therapi ar-lein am ddim heb orfod gweld eu Meddyg Teulu.

Gall bobl 16 oed a hŷn sy’n goddef o bryder ysgafn i gymedrol, iselder neu straen gofrestru ar gwrs therapi 12 wythnos ar-lein, SilverCloud  drwy eu ffôn clyfar, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur.

Mae cyflwyno mynediad uniongyrchol at therapi ar-lein ar gyfer poblogaeth 16 oed a hŷn Cymru yn cydnabod bod pobl angen help ar unwaith i reoli eu hiechyd meddwl a’u lles wrth i effaith COVID-19 barhau, ac mae’n lleihau rhwystrau i gael mynediad at y gefnogaeth hon.

I ddarganfod mwy am SIlverCloud, lawr lwythwch ein Harweiniad Hunangyfeirio yma neu cliciwch ar y wybodaeth isod.