Neidio i'r prif gynnwy

Cymryd rhan gyda Caniad

Y bobl orau i lunio gwasanaethau effeithiol yw'r rhai sy'n eu defnyddio. Dyna pam ein bod wedi ymrwymo i gynnwys pobl sydd â phrofiad o fyw gyda phroblemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau a’u gofalwyr mewn penderfyniadau am y ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu.

Trwy Caniad, sefydliad rydym yn ei gomisiynu gyda'r Bwrdd Cynllunio Ardal, gall pobl leisio eu barn, dylanwadu ar benderfyniadau a helpu i wella gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau ledled y rhanbarth.

Am wybodaeth bellach ewch i wefan Caniad www.caniad.org.uk