Neidio i'r prif gynnwy

Lleddfu poen wrth esgor

Bydd pawb yn ymdopi'n wahanol â'r esgor. Bydd rhai yn swnllyd iawn ac efallai byddant yn cyfleu'r boen yn uchel; bydd ar eraill angen llawer iawn gymorth trwy ddulliau lleddfu poen ac efallai na fydd ar rai angen lleddfu'r boen o gwbl. Nid oes unrhyw reolau ynghylch sut ddylech chi esgor a bydd eich bydwraig yn eich cynorthwyo i wneud penderfyniad ar sail gwybodaeth ynghylch y dulliau leddfu poen fydd angen i chi eu cael.

Mae sawl dull lleddfu poen ar gael i chi, ac mae'n fuddiol cael gwybod am eich opsiynau cyn geni eich baban. Gallwch ddewis o blith y canlynol: