Neidio i'r prif gynnwy

Beth ddylech ei roi yn eich bag i fynd i'r ysbyty

Gall babanod gyrraedd yn gynt na'r disgwyl. Ychydig wythnosau cyn eich dyddiad esgor arfaethedig,  bydd yn syniad da rhoi rhywfaint o hanfodion ar eich cyfer chi ac ar gyfer eich baban yn eich bag i fynd i'r ysbyty. 

Os ydych yn bwriadu geni eich baban gartref, trafodwch eich cynlluniau a'ch paratoadau â'ch bydwraig.

Trowch at wefan GIG 111 Cymru i gael rhestr wirio ddefnyddiol i'ch helpu i bacio'ch bag i fynd i'r ysbyty: