Neidio i'r prif gynnwy

Beichiogrwydd

  • Foodwise in Pregnancy | Sgiliau Maeth am Oes® - Lawrlwythwch yr ap ar gyfer awgrymiadau ar fwyta’n dda, cadw’n actif a magu pwysau iachus yn ystod beichiogrwydd
  • Os ydych yn feichiog ac mae eich BMI yn 30kg/m2 neu’n uwch, bydd eich bydwraig, Meddyg Teulu neu feddyg ymgynghorol yn gallu eich cyfeirio at y gwasanaeth rheoli pwysau yn ystod beichiogrwydd ar gyfer cymorth unigol. Nod y gwasanaeth yw cefnogi merched i reoli eu pwysau yn ddiogel drwy gydol eu beichiogrwydd drwy gyflwyno a chynnal newidiadau ffordd o fyw iach