Neidio i'r prif gynnwy

Clinigau galw heibio Ynys Môn a Gwynedd

Gweler y wybodaeth isod i weld lle y gallwch alw heibio i gael eich brechiad ffliw heb orfod trefnu apwyntiad.  Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am gymhwyster ar gyfer y brechlyn ffliw yma. Clinigau ffliw i oedolion (Oedran 16+)

Ffordd Ffriddoedd (Coleg Menai), Safle Ffriddoedd, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2TP 

 • Dydd Llun 16 Ionawr o 8:30am-7pm
 • Dydd Mercher 18 Ionawr o 8:30am-7pm
 • Dydd Iau 19 Ionawr o 8:30-7pm
 • Dydd Gwener 20 Ionawr o 8:30am-7pm
 • Dydd Sadwrn 21 Ionawr o 8:30-7pm
 • Dydd Llun 23 Ionawr o 8:30-7pm
 • Dydd Mawrth 24 Ionawr o 8:30am-7pm
 • Dydd Iau 26 Ionawr o 8:30-7pm
 • Dydd Gwener 27 Ionawr o 8:30am-7pm
 • Dydd Sadwrn 28 Ionawr o 8:30am-7pm
 • Dydd Llun 30 Ionawr o 8:30am-7pm

Canolfan Iechyd Tywyn

 • Dydd Iau 19 Ionawr o 12-4pm
 • Dydd Mercher 25 Ionawr o 12-4pm

Clwb Pêl-droed Llangefni – Ffordd Talwrn, Llangefni LL77 7RP 

 • Dydd Mawrth 24 Ionawr o 9am-7pm

Ysbyty Alltwen Tremadog LL49 9AQ    

 • Dydd Sadwrn 21 Ionawr o 8:30-7pm
 • Dydd Sul 22 Ionawr o 8:30-7pm

Clinigau ffliw trwynol i blant (oedran 2 i flwyddyn ysgol 11)

Ffordd Ffriddoedd (Coleg Menai), Safle Ffriddoedd, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2TP 

 • Dydd Iau 26th Ionawr, 15:30-18:00
 • Dydd Gwener  27th Ionawr, 15:30-18:00
 • Dydd Sadwrn 28th Ionawr, 15:30-18:00
 • Dydd Llun 30th Ionawr, 15:30 – 18:00
 • Dydd Mercher 1st Chwefror, 15:30 – 18:00
 • Dydd Iau 2nd Chwefror, 15:30 – 18:00
 • Dydd Gwener 3rd Chwefror, 15:30 – 18:00
 • Dydd Sadwrn 4th Chwefror, 08:30 – 18:00

Ysbyty Penrhos Stanley

 • Dydd Sul 5fed Chwefror o 10am i 6pm 

Clwb Pêl-droed Llangefni  - Ffordd Talwrn, Llangefni LL77 7R

 

 • Dydd Mawrth 24 Ionawr o 3:30pm i 6pm