Neidio i'r prif gynnwy

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru 24/7

 

 

Os ydych chi'n poeni am eich defnydd o gyffur neu alcohol neu ddefnydd ffrind neu rywun annwyl i chi, lle da i ddechrau yw cysylltu gyda DAN 24/7 sy'n Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol i Gymru.

Mae'n llinell gymorth ddi-dal, dwyieithog a chyfrinachol sy’n darparu amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys:

  • Trafodaeth gychwynnol i sefydlu anghenion yr unigolyn
  • Cyfeiriad at wasanaethau cyffuriau ac alcohol lleol a rhanbarthol
  • Gwybodaeth ar gyffuriau ac alcohol a'u heffeithiau
  • Gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer meddygon teulu lleol, cyfnewid nodwyddau, deintyddion a gwasanaethau iechyd eraill
  • Amrywiaeth eang o ymyriadau cryno gan gynnwys cyfweliadau ysgogol, lleihau niwed a rheoli gorddos

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth, gan gynnwys sut i gysylltu â’r gwasanaeth ar wefan Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol DAN 24/7.