Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltu

Mae pobl yn greaduriaid cymdeithasol ac mae angen cyswllt â phobl eraill arnom er mwyn ffynnu. Bydd faint o gyswllt sydd ei angen arnom yn amrywio rhyngom, ond mae ansawdd ein rhyngweithio yn bwysig.

Cymerwch gyfleoedd i gysylltu, adeiladu, ehangu a chryfhau perthnasoedd. Treuliwch amser gyda’ch ffrindiau, teulu ac eraill o’ch cwmpas. Gall hyd yn oed y rhyngweithio lleiaf wneud i ni deimlo’n well.

Gall cyfryngau cymdeithasol eich helpu i gadw mewn cysylltiad ag eraill pan fydd cyfarfod wyneb yn wyneb yn anodd. Fodd bynnag, gall gormod o amser o flaen y sgrin effeithio ar ansawdd ein rhyngweithio â phobl eraill. Mae dod o hyd i gydbwysedd yn bwysig er mwyn meithrin cysylltiadau a fydd yn cefnogi ac yn cyfoethogi eich bywyd bob dydd.

Cysylltwch ag eraill drwy ymuno â Grwpiau Ieuenctid a Chymuned yn eich ardal leol.

Cefnogaeth a gwybodaeth bellach gan ein partneriaid ar gyfer eich lles meddwl.