Neidio i'r prif gynnwy

Bod yn sylwgar

Gwnewch y gorau o’r foment, p’un a ydych yn cerdded i’r gwaith, bwyta cinio neu siarad â ffrindiau. Sylwch ar y byd o’ch cwmpas a sut rydych yn teimlo. Bydd myfyrio ar eich profiadau yn eich helpu i werthfawrogi’r hyn sy’n bwysig i chi.

Mae tystiolaeth yn awgrymu y gall bod y tu allan ym myd natur wella ein llesiant. Bydd gwneud hynny hefyd yn gyfle ardderchog i sylwi ar bethau newydd, fel y tymhorau’n newid, planhigion a bywyd gwyllt.

Darllenwch mwy am ymwybyddiaeth ofalgar ar wefan Academi Wales, yn cynnwys camau y gallwch eu cymryd i fod yn fwy ystyriol yn eich bywyd bob dydd.

Cefnogaeth a gwybodaeth bellach gan ein partneriaid ar gyfer eich lles meddwl.