Neidio i'r prif gynnwy

Cymhwyster Derbyn Brechiadau COVID-19

Gwybodaeth am gymhwyster i dderbyn brechiadau COVID-19 ar gyfer dos cyntaf, ail ddos a'r pigiad atgyfnerthu. 

Dos cyntaf ac ail ddos (ar gyfer y rhai sy'n 12 oed ac yn hŷn)

  • Mae bwlch o 12 wythnos rhwng derbyn y dos cyntaf a'r ail ddos ar gyfer y rhai sy'n iau nag 18 oed.
  • Mae bwlch o 8 wythnos rhwng derbyn y dos cyntaf a'r ail ddos ar gyfer y rhai sy'n 18 oed ac yn hŷn.
  • Dylai pawb sy'n iau na 18 oed nad ydynt mewn grwpiau sydd mewn perygl dderbyn brechiadau 12 wythnos yn dilyn unrhyw haint COVID-19. 
  • Mae'n rhaid i'r rhai sy'n 18 oed ac yn hŷn aros am 28 diwrnod cyn cael unrhyw frechiad os ydynt wedi cael canlyniad positif ar brawf COVID-19. 

Brechiadau atgyfnerthu (ar gyfer y rhai sy'n 18 oed ac yn hŷn)

  • Dylid cynnig y dos atgyfnerthu heb fod yn gynt na thri mis (91 diwrnod) ar ôl cwblhau'r cwrs cychwynnol. Mae hyn hefyd yn berthnasol i'r trydydd dos ar gyfer y rhai sydd â system imiwnedd wannach.  
  • Gwnewch yn siŵr nad ydych yn hunanynysu ar hyn o bryd, eich bod â symptomau COVID-19 neu wedi cael prawf COVID-19 positif yn y 28 diwrnod diwethaf.

Gweler manylion am glinigau galw heibio brechu COVID-19 ar draws Gogledd Cymru lle gallwch alw heibio heb apwyntiad. Gallwch drefnu apwyntiad ar-lein hefyd gan ddefnyddio ein gwasanaeth trefnu apwyntiadau brechu COVID-19 ar-lein. 

Rhannu: