Neidio i'r prif gynnwy

Clinigau galw heibio brechu COVID-19 Conwy a Sir Ddinbych

Caiff mwy o ddyddiadau eu hychwanegu ar gyfer lleoliadau eraill ar draws Gogledd Cymru cyn gynted â phosibl. Gweler y wybodaeth isod yn ymwneud â lle gallwch alw heibio i dderbyn eich brechlyn rhag COVID-19 heb apwyntiad, gallwch hefyd drefnu apwyntiad ar-lein ar safleoedd eraill nad ydynt wedi'u rhestru eto isod. Gallwch fynd i unrhyw rai o’r clinigau galw heibio hyn i dderbyn eich dos cyntaf, eich ail ddos neu’r pigiad atgyfnerthu.

Gall y sawl sy'n 18 oed a hŷn sydd wedi derbyn eu hail ddos o leiaf dri mis yn ôl drefnu eu brechlyn atgyfnerthu ar-lein neu fynd i unrhyw un o'n clinigau galw heibio

Mae rhagor o wybodaeth am gymhwyster derbyn brechiadau COVID-19 ar gyfer eich dos cyntaf, eich ail ddos a'r pigiad atgyfnerthu ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Coed Pella, Bae Colwyn, LL29 7AZ  

1af ac 2ail i oedran 12+, 1af, 2ail a pigiad atgyfnerthu i oedran 18+

 • Mercher 12 Ionawr o 9:30am-6:30pm
 • Mawrth 18 Ionawr o 9:30am-6:30pm
 • Mercher 19 Ionawr o 9:30am-6:30pm

Meddygfa Craig Y Don, Clarence Road, Craig y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1TA

1af, 2ail a pigiad atgyfnerthu i oedran 18+ yn unig

 • Dydd Mercher 12 Ionawr o 10:30am-12pm

Glasdir, Plas Yn Dre Station Road, Llanrwst LL26 0DF

1af ac 2ail i oedran 12+, 1af, 2ail a pigiad atgyfnerthu i oedran 18+

 • Dydd Llun 17 Ionawr o 9am-7pm

Hwb Denbigh

1af ac 2ail i oedran 12+, 1af, 2ail a pigiad atgyfnerthu i oedran 18+

 • Dydd Gwener 14 Ionawr o 9am-7pm
 • Dydd Gwener 17 Ionawr o 9am-7pm

Wellington road pharmacy, 108 Wellington road Rhyl LL18 1LH

pigiad atgyfnerthu i oedran 18+ yn unig 

 • Dydd Llun 10th - Dydd Iau 18th Ionawr from 9am-6pm

Vale road pharmacy, 83 vale road Rhyl LL18 2PG

pigiad atgyfnerthu i oedran 18+ yn unig 

 • Dydd Mawrth 11th - Dydd Gwener 14th Ionawr from 9am-6pm

Fferyllfa Craig y don pharmacy, Clarence road llandudno LL30 1TA

pigiad atgyfnerthu i oedran 18+ yn unig 

 • Dydd Mawrth 11th Ionawr from 9am-6pm
 • Dydd Iau 13th Ionawr from 9am-6pm
 • Dydd Gwener 14th Ionawr from 9am-6pm

Old Colwyn pharmacy, 397 abergele road old Colwyn ll29 9pp

pigiad atgyfnerthu i oedran 18+ yn unig 

 • Dydd Mawrth  11th Ionawrfrom 9am-6pm
 • Dydd Mercher 12th Ionawr from 9am-6pm
 • Dydd Iau  13th Ionawr from 9am-6pm

Gwynan Edwards Pharmacy Penmaenmawr

pigiad atgyfnerthu i oedran 18+ yn unig 

 • Dydd Llun 10th Ionawr from 9am-6pm
 • Dydd Mawrth 11th Ionawr from 9am-6pm
 • Dydd Iau 13th Ionawr from 9am-6pm
 • Dydd Gwener 14th Ionawr from 9am-6pm

Canolfan Gymunedol Bae Cinmel, Ffordd y Foryd, Bae Cinmel, Y Rhyl LL18 5BT

1af ac 2ail i oedran 12+, 1af, 2ail a pigiad atgyfnerthu i oedran 18+

 • Dydd Iau 6 Ionawr o 9am-7pm
 • Dydd Llun 10 Ionawr o 9am-7pm
 • Dydd Mawrth 11 Ionawr o 9am-7pm

Rowlands Pharmacy, Deganwy, 113 Station Road, LL31 9EJ

18+ pigiad atgyfnerthu yn unig 

 • Dydd Mawrth 4 Ionawr i Dydd Gwener 7 Ionawr o 9:30am- 12:30pm (bob diwrnod) 

Sector House, 141 Argyll, Road, Llandudno 

1af ac 2ail i oedran 12+, 1af, 2ail a pigiad atgyfnerthu i oedran 18+

Ar agor 9:00am-7:00pm pob dydd heblaw Dydd Sadwrn

The Optic Centre, Ffordd William Morgan, St Asaph LL17 0JD

1af ac 2ail i oedran 12+, 1af, 2ail a pigiad atgyfnerthu i oedran 18+

Ar agor 9:00am-7:00pm pob dydd heblaw Dydd Sadwrn

 

Rhannu: