Neidio i'r prif gynnwy

Brechlyn COVID-19

Strategaeth Frechu Gogledd Cymru, diweddarwyd Ionawr 2021

Gwybodaeth Dos atgyfnerthu brechlyn COVID-19

Gwybodaeth am y rhaglen atgyfnerthu COVID-19.

Gwybodaeth am y Brechiad COVID-19 ar gyfer pobl ifanc iach 12-15 oed

Gwybodaeth ynghylch brechiadau COVID-19 i bobl ifanc 12 – 15 oed.

Sesiynau Galw Heibio Brechiad

Gwybodaeth am ein clinigau brechu sy'n derbyn pobl sy’n galw heibio heb apwyntiad

Y diweddaraf ar frechlynnau

Ein cynnydd a'n cynlluniau yng Ngogledd Cymru.

Cwestiynau Cyffredin Lleol ar Frechlynnau

Gwybodaeth a Cwestiynau Cyffredin Lleol

Ystadegau brechu lleol ar gyfer Gogledd Cymru

Gwybodaeth isod a gymerwyd o Ddangosfwrdd Cryno Brechlynnau COVID-19

Cymhwyster

Pwy all gael y brechlyn a phryd.

Rhannu: