Gwasanaeth Atgoffa am Apwyntiadau Ysbyty

Os na fyddwch chi'n rhoi gwybod i ni fel arall, mae pob un o'n cleifion yn cael neges destun i'w hatgoffa o'u hapwyntiad cleifion allanol.  Mae hon yn neges destun syml, sy'n cynnwys dyddiad ac amser yr apwyntiad yn unig.

Mae gwell system atgoffa neges destun wedi’i chyflwyno i helpu cleifion i gofio eu manylion apwyntiad, a lleihau nifer yr apwyntiadau sy’n cael eu methu.

Bydd y system wedi’i diweddaru yn cynnwys:

Enw cyntaf y claf

Dyddiad, amser, arbenigedd (e.e. Wroleg) a lleoliad yr apwyntiad.

Er mwyn cael y wybodaeth ychwanegol am apwyntiad, bydd angen i chi ddewis cymryd rhan drwy gwblhau’r ffurflen gydsynio:

Nodyn Atgoffa Ysbyty 48 Awr

Mae ein nodyn atgoffa 24 awr wedi newid i 48 awr cyn yr apwyntiad, er mwyn rhoi mwy o amser i ni allu ailddefnyddio apwyntiadau cleifion allanol ac er mwyn rhoi mwy o rybudd i'n cleifion.

Caniatâd

Er mwyn cydymffurfio â rheoliadau diogelu data, bydd staff yn gofyn i bob claf am eu caniatâd gan ganiatáu i’r Bwrdd Iechyd ehangu ar yr wybodaeth sy'n cael ei datgelu yn ein negeseuon atgoffa am apwyntiadau. Neu cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda. 

Dewis Peidio â Chymryd Rhan

Gall cleifion ddewis i 'beidio â chymryd rhan' yn y gwasanaeth atgoffa, a bydd hyn yn cael ei gofnodi'n ffurfiol ar ein systemau gwybodaeth cleifion. Serch hynny, dylai cleifion gofio os ydynt yn dewis 'peidio â chymryd rhan', efallai na fyddant yn derbyn unrhyw beth arall i'w hatgoffa.  Gall cleifion newid eu meddwl unrhyw adeg yn y dyfodol. 

Dewis iaith

Ar hyn o bryd, mae ein llythyrau a'n negeseuon yn cael eu hanfon yn ddwyieithog. Yn y dyfodol, hoffem iddynt fod yn eich dewis iaith. Os byddwch wedi rhoi eich caniatâd, byddwn yn anfon neges destun atoch yn gofyn beth yw eich dewis iaith. Neu, pan fyddwch yn trefnu eich apwyntiad, rhowch wybod i aelod o staff pa iaith sydd orau gennych (Cymraeg neu Saesneg). Neu, gallwch hefyd gwblhau’r ffurflen isod.

Rhannu: