Neidio i'r prif gynnwy

Polisi Iechyd a Diogelwch

Mae rheoli iechyd a diogelwch yn rhan ganolog o reoli busnes y Bwrdd Iechyd ac yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i'r Bwrdd Iechyd gael polisi iechyd a diogelwch ysgrifenedig.

Mae ein polisi yn nodi ein hymrwymiad i reoli iechyd a diogelwch yn effeithlon, yr hyn rydym eisiau ei gyflawni, pwy sy'n gyfrifol am gamau penodol a manylion yr hyn rydym yn ei wneud yn ymarferol i gyflawni'r nodau sydd yn y polisi. 

Gellir gweld y polisi drwy’r ddolen ganlynol: 

Polosi Iechyd a Diogelwch