Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Cynghori Cronfeydd Elusennol

Mae'r Grŵp Cynghori Cronfeydd Elusennol yn is-bwyllgor i'r Pwyllgor Cronfeydd Elusennol.

Mae'r Pwyllgor Cronfeydd Elusennol wedi sefydlu'r Grŵp Cynghori Cronfeydd Elusennol er mwyn ystyried ceisiadau am rhwng £5,000 a £25,000 o gronfeydd elusennol cyffredinol neu benodol a chymeradwyo neu wrthod y ceisiadau hynny.  Mae'r penderfyniad i dderbyn neu i wrthod cais yn cael ei wneud ar ran y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol o dan Gynllun Dirprwyo'r Cronfeydd Elusennol.

Mae cynllun dirprwyo'r Bwrdd Iechyd yn nodi'r rheolau ar gyfer cymeradwyo ceisiadau am gyllid ar bob lefel, gan gynnwys ceisiadau sy'n gofyn am dros £25,000 y mae'n rhaid iddyn nhw gael eu cymeradwyo gan y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol, gan gynnwys y Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol.

Mae rôl lawn y Grŵp yn cael ei hamlinellu yn y ddogfen Canllawiau (Diweddarwyd Medi 2017) 

Cafodd y cyfarfod cyntaf ei gynnal ar 28.1.16.  Bydd dyddiadau cyfarfodydd yn cael eu hychwanegu isod ar ôl cytuno arnyn nhw.

Dyddiad y cyfarfod

Cliciwch ar y ddolen isod i weld yr agenda a'r papurau

Charitable Funds Advisory Group - Betsi Cadwaladr University Health Board (nhs.wales)

Cofnodion y Cyfarfod
18.7.19  
23.5.19  
21.3.19  
31.1.19  

Ysgrifenyddiaeth: Rebecca Hughes a gallwch gysylltu â hi drwy: rebecca.hughes2@wales.nhs.uk 

Ar gyfer cofnodion a phapurau blaenorol, cysylltwch â’r Swyddog Ysgrifenyddol perthnasol a enwir uchod