Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid (SRG)

Rôl y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid ydy darparu:

  • Ymgysylltiad a chyfranogiad parhaus wrth bennu cyfeiriad strategol cyffredinol y Bwrdd Iechyd;
  • Cyngor ar gynigion gwasanaeth penodol cyn ymgynghori ffurfiol; yn ogystal ag
  • Adborth ar effaith gweithrediadau'r Bwrdd Iechyd a'r cymunedau mae'n eu gwasanaethu.

Mae manylion llawn rôl y Grŵp yn y Cylch Gorchwyl (F6.0 diweddarwyd Awst 2019)

Mae'r cynllun gwaith blynyddol hwn yn nodi arferion gwaith y Grŵp, safonau busnes a rhaglen waith gan gynnwys y gofyniad am Gylch Busnes sy'n cael ei adolygu'n rheolaidd.

Mae'r Grŵp yn cyflwyno adroddiad blynyddol o'i weithgareddau i'r Bwrdd  

Cadeirydd: Mr Ffrancon Williams
Dirprwy Gadeirydd:  Mr Gwilym Ellis Evans
Prif Gyfarwyddwr: Mr Mark Wilkinson, Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad
Prif Swyddog: Mrs Katie Sargent, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Cynorthwyol

Ysgrifenyddiaeth: Suzanne Didcote / Ffôn: 01745 586376  / e-bost: suzanne.didcote@wales.nhs.uk

Mae cofnodion cymeradwy y Grŵp ar gael drwy glicio ar y dolenni isod

Agendâu a phapurau Cofnodion cymeradwy
3.3.20  
17.12.19  
10.9.19 10.9.19
4.6.19 4.6.19
5.3.19 5.3.19

Dudalen archif y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid.

Rhannu: