Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid (SRG)

Rôl y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid ydy darparu:

  • Ymgysylltiad a chyfranogiad parhaus wrth bennu cyfeiriad strategol cyffredinol y Bwrdd Iechyd;
  • Cyngor ar gynigion gwasanaeth penodol cyn ymgynghori ffurfiol; yn ogystal ag
  • Adborth ar effaith gweithrediadau'r Bwrdd Iechyd a'r cymunedau mae'n eu gwasanaethu.

Mae manylion llawn rôl y Grŵp yn y Cylch Gorchwyl (F6.0 diweddarwyd Awst 2019)

Mae'r cynllun gwaith blynyddol hwn yn nodi arferion gwaith y Grŵp, safonau busnes a rhaglen waith gan gynnwys y gofyniad am Gylch Busnes sy'n cael ei adolygu'n rheolaidd.

Mae'r Grŵp yn cyflwyno adroddiad blynyddol o'i weithgareddau i'r Bwrdd  

Cadeirydd: Clare Budden
Dirprwy Gadeirydd:  Cynghorydd Mike Parry
Prif Gyfarwyddwr: Clive Caseley
Prif Swyddog: Mrs Katie Sargent, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Cynorthwyol

Ysgrifenyddiaeth: Laura Jones     laura.jones12@wales.nhs.uk    (03000) 858462 

Mae cofnodion cymeradwy y Grŵp ar gael drwy glicio ar y dolenni isod

Agendâu  Cofnodion cymeradwy
6.12.21  
20.9.21  
28.6.21 Cofnodion
22.3.21 22.3.21
14.12.20 14.12.20
28.9.20 28.9.20
22.6.20 22.6.20
3.3.20  3.3.20
17.12.19  17.12.19
10.9.19 10.9.19
4.6.19 4.6.19
5.3.19 5.3.19

Ar gyfer cofnodion a phapurau blaenorol, cysylltwch â’r Swyddog Ysgrifenyddol perthnasol a enwir uchod

Rhannu: