Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid (SRG)

Rôl y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid ydy darparu:

  • Ymgysylltiad a chyfranogiad parhaus wrth bennu cyfeiriad strategol cyffredinol y Bwrdd Iechyd;
  • Cyngor ar gynigion gwasanaeth penodol cyn ymgynghori ffurfiol; yn ogystal ag
  • Adborth ar effaith gweithrediadau'r Bwrdd Iechyd a'r cymunedau mae'n eu gwasanaethu.

Mae manylion llawn rôl y Grŵp yn y Cylch Gorchwyl (F6.0 diweddarwyd Awst 2019)

Mae'r cynllun gwaith blynyddol hwn yn nodi arferion gwaith y Grŵp, safonau busnes a rhaglen waith gan gynnwys y gofyniad am Gylch Busnes sy'n cael ei adolygu'n rheolaidd.

Mae'r Grŵp yn cyflwyno adroddiad blynyddol o'i weithgareddau i'r Bwrdd  

Cadeirydd: Clare Budden
Dirprwy Gadeirydd:  Cynghorydd Mike Parry
Prif Gyfarwyddwr: Helen Stevens Jones  Cyfarwyddwr Partneriaethau, Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Prif Swyddog: Alan Morrris , Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus a Phartneriaeth Cynorthwyol

Ysgrifenyddiaeth: Laura Jones     laura.jones12@wales.nhs.uk    (03000) 858462 

Mae cofnodion cymeradwy y Grŵp ar gael drwy glicio ar y dolenni isod

Agendâu  Cofnodion cymeradwy
6.3.23  Cyfarfod wedi'u ganslo
5.12.22  
5.9.22  
6.6.22  
7.3.22  
6.12.21 Cofnodion
20.9.21 Cofnodion
28.6.21 Cofnodion
22.3.21 22.3.21
14.12.20 14.12.20
28.9.20 28.9.20
22.6.20 22.6.20
3.3.20  3.3.20
17.12.19  17.12.19
10.9.19 10.9.19
4.6.19 4.6.19
5.3.19 5.3.19

Ar gyfer cofnodion a phapurau blaenorol, cysylltwch â’r Swyddog Ysgrifenyddol perthnasol a enwir uchod