Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Archwilio

Diben y Pwyllgor Archwilio ydy: 

  • Cynghori sicrhau y Bwrdd a'r Swyddog Atebol ynghylch a oes trefniadau effeithiol mewn lle - drwy ddylunio a defnyddio system sicrwydd y BILl - i'w cefnogi yn eu penderfyniadau ac wrth iddyn nhw gyflawni eu hatebolrwydd i sicrhau bod amcanion y BILl yn cael eu cyflawni, yn unol â'r safonau llywodraethu da sydd wedi'u pennu ar gyfer y GIG yng Nghymru.

Pan fo'n briodol, bydd y Pwyllgor yn cynghori'r Bwrdd a'r Swyddog Atebol ynghylch ble a sut byddai modd cryfhau ei fframwaith sicrwydd a'i ddatblygu ymhellach.

Mae manylion rôl lawn y Pwyllgor yn y Cylch Gorchwyl (diweddarwyd Gorffenaf 2021

Mae Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor ar gyfer 2020-21 yma

Cytunir ar gynllun gwaith bob blwyddyn ac mae'n nodi arferion gwaith, safonau busnes a rhaglen waith y Pwyllgor gan gynnwys y gofyniad am Gylch Busnes sy'n cael ei adolygu'n rheolaidd. 

Cadeirydd y Pwyllgor:  Karen Balmer
Is-Gadeirydd: Gwag
Aelodau Annibynnol y Pwyllgor: 

Urtha Felda

Dyfed Jones

Prif Gyfarwyddwr:  Russell Caldicott, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid

Ysgrifenyddiaeth: Fiona Lewis neu Danielle Hunt ac mae modd cysylltu â nhw drwy'r ebost BCU.OBS@wales.nhs.uk 

Cyfarfodau a Phapurau

Dilynwch y linc yma os gwelwch yn dda : 

Audit Committee - Betsi Cadwaladr University Health Board (nhs.wales)

Ar gyfer cofnodion a phapurau blaenorol, cysylltwch â’r Swyddog Ysgrifenyddol perthnasol a enwir uchod