Pwyllgor Strategaeth, Partneriaethau ac Iechyd y Boblogaeth

Cafodd Pwyllgor Strategaeth, Partneriaethau ac Iechyd y Boblogaeth BIPBC ei sefydlu fel pwyllgor i'r Bwrdd Iechyd ar 1.3.16, ar ôl penderfyniad y Bwrdd ar Gryfhau Trefn Lywodraethu'r Bwrdd a Safonau Busnes yng nghyfarfod y Bwrdd Iechyd ym mis Chwefror 2016.                 
 
o 6.9.18:
 
Cadeirydd y Pwyllgor:  
Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor: Ms Helen Wilkinson
Aelodau Annibynnol y Pwyllgor:  Y Cynghorydd Medwyn Hughes ac Mrs Lyn Meadows
Prif Swyddog Gweithredol: Mr Mark Wilkinson, Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad (o fis Tachwedd 2018)
 
Ysgrifenyddiaeth: Diane Davies ac mae modd cysylltu â hi drwy dianew.davies@wales.nhs.uk Ffôn: 01248 384911
 
Cylch Gorchwyl (diweddarwyd Iau 2019)
               
Bydd cyfarfodydd y Pwyllgor Strategaeth, Partneriaethau ac Iechyd y Boblogaeth yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol
2020  
4.2.20  
2019  
3.12.19  
1.10.19  
3.9.19 (dyddiad diwygiedig)  
4.7.19 (dyddiad diwygiedig)  
2.4.19  
5.2.19  
 
Rhannu: