Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Strategaeth, Partneriaethau ac Iechyd y Boblogaeth

Cafodd Pwyllgor Strategaeth, Partneriaethau ac Iechyd y Boblogaeth BIPBC ei sefydlu fel pwyllgor i'r Bwrdd Iechyd ar 1.3.16, ar ôl penderfyniad y Bwrdd ar Gryfhau Trefn Lywodraethu'r Bwrdd a Safonau Busnes yng nghyfarfod y Bwrdd Iechyd ym mis Chwefror 2016.                 
 
o 6.9.18:
 
Cadeirydd y Pwyllgor Dros Dro: Mrs Lyn Meadows
Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor: Prof Nichola Callow
Aelodau Annibynnol y Pwyllgor:  Mr John Cunliffe & Mrs Linda Tomos
Prif Swyddog Gweithredol:  
Ysgrifenyddiaeth: Diane Davies ac mae modd cysylltu â hi drwy dianew.davies@wales.nhs.uk / Ffôn: 01248 384 911
 
Cylch Gorchwyl (diweddarwyd Iau 2019)
               
Mae adroddiad blynyddol y Pwyllgor ar gyfer 2020-21 ar gael yma
Bydd cyfarfodydd y Pwyllgor Strategaeth, Partneriaethau ac Iechyd y Boblogaeth yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol
2021
12.8.21
17.6.21
15.4.21
23.2.21
2020
4.2.20
2019
3.12.19
1.10.19
3.9.19 (dyddiad diwygiedig)
4.7.19 (dyddiad diwygiedig)
2.4.19
5.2.19