Is-bwyllgor Pŵer Rhyddhau

Diben Is-bwyllgor Pŵer Rhyddhau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ydy cynghori a sicrhau'r Bwrdd bod y prosesau sy'n ymwneud â rhyddhau cleifion o bwerau gorfodol sy'n cael eu defnyddio gan yr Is-bwyllgor yn cael eu cyflawni'n gywir ac yn unol â gofynion cyfreithiol
 
O 1.6.16:
Cadeirydd yr Is-bwyllgor : Mrs Lyn Meadows (dros dro)          
Dirprwy Gadeirydd yr Is-bwyllgor: 
Aelodau Annibynnol yr Is-bwyllgor: Mr Eifion Jones a Cllr Cheryl Carlisle
Prif Swyddog Gweithredol : Mr Andy Roach
 
Ysgrifenyddiaeth: Dawn Sharp ac mae modd cysylltu â hi drwy dawn.sharp@wales.nhs.uk / (01745) 448788
 
 
2020  
27.3.20  
2019  
20.12.19  
27.9.19  
28.6.19  
29.3.19  
3.1.19  
Rhannu: