Neidio i'r prif gynnwy

Is-bwyllgor Pŵer Rhyddhau

Diben Is-bwyllgor Pŵer Rhyddhau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ydy cynghori a sicrhau'r Bwrdd bod y prosesau sy'n ymwneud â rhyddhau cleifion o bwerau gorfodol sy'n cael eu defnyddio gan yr Is-bwyllgor yn cael eu cyflawni'n gywir ac yn unol â gofynion cyfreithiol
 
O 1.6.16:
Cadeirydd yr Is-bwyllgor : Mrs Lucy Reid         
Dirprwy Gadeirydd yr Is-bwyllgor: 
Aelodau Annibynnol yr Is-bwyllgor: Mr Eifion Jones a Cllr Cheryl Carlisle
Prif Swyddog Gweithredol : Mr Andy Roach
 
Ysgrifenyddiaeth: Jody Evans ac mae modd cysylltu â hi drwy jody.evans@wales.nhs.uk / 01745 448 788 est 6362
 

Ar gyfer cofnodion a phapurau blaenorol, cysylltwch â’r Swyddog Ysgrifenyddol perthnasol a enwir uchod

2020
19.10.20

27.3.20

CYFARFOD WEDI'I GANSLO

O ganlyniad i'r sefyllfa barhaus a chyfnewidiol yn ymwneud â Covid-19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gohirio cyfarfod.  Caiff dyddiadau newydd eu cyhoeddi a'u cadarnhau trwy'r tudalennau gwe hyn.

2019
20.12.19
27.9.19
28.6.19
29.3.19
3.1.19

Ar gyfer cofnodion a phapurau blaenorol, cysylltwch â’r Swyddog Ysgrifenyddol perthnasol a enwir uchod