Ein Cynlluniau

Isod mae dolenni i gynlluniau a strategaethau allweddol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gan gynnwys ein Cynllun Blynyddol:

Byw’n Iach, Aros yn Iach
Cynllun Bioamrywiaeth
Cynllun Blynyddol
Strategaeth Gwella Ansawdd
Strategaeth Profiad Cleifion a Defnyddwyr Gwasanaeth
Strategaeth y Gweithlu
Strategaeth Ystadau

 

Rhannu: