Ein Cynlluniau

Isod mae dolenni i gynlluniau a strategaethau allweddol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gan gynnwys ein Cynllun Blynyddol:

Cynllun Blynyddol
Strategaeth Ystadau
Byw’n Iach, Aros yn Iach
Strategaeth Profiad Cleifion a Defnyddwyr Gwasanaeth
Strategaeth Gwella Ansawdd
Strategaeth y Gweithlu

 

Rhannu: