Neidio i'r prif gynnwy

Ein Cynlluniau

Isod mae dolenni i gynlluniau a strategaethau allweddol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gan gynnwys ein Cynllun Blynyddol:

Adroddiad Blynyddol Gweithio i Wella

Byw’n Iach, Aros yn Iach
Cynllun Bioamrywiaeth
Strategaeth Gwella Ansawdd
Strategaeth Profiad Cleifion a Defnyddwyr Gwasanaeth
Strategaeth y Gweithlu
Strategaeth Ystadau

 

Rhannu: