Neidio i'r prif gynnwy

Ein Gweledigaeth

Isod mae dolenni i gynlluniau a strategaethau allweddol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gan gynnwys ein Cynllun Blynyddol:

Adroddiad Blynyddol Gweithio i Wella

Byw’n Iach, Aros yn Iach
Cynllun Bioamrywiaeth
Strategaeth Gwella Ansawdd
Strategaeth Profiad Cleifion a Defnyddwyr Gwasanaeth
Strategaeth y Gweithlu
Strategaeth Ystadau
Asesiad Lles ar gyfer Gogledd Cymru
Crynodeb Cynlluniau Clwstwr 2023-2024

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Dylan Williams
Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Cynllunio Strategaeth Iechyd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bloc 5, Cwrt Carlton, Parc Busness Llanelwy, LL17 0JG
E-bost: Dylan.Williams3@wales.nhs.uk