Aelodau'r Bwrdd Iechyd

Mae'r Bwrdd yn llywodraethu'r sefydliadau ac mae'r aelodau'n cynnwys y Cadeirydd, yr Is-gadeirydd ac Aelodau Annibynnol sy'n cael eu penodi gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
 
 

Mark PolinJPG

Cadeirydd
Mark Polin OBE QPM

Lucy Reid

Is-gadeirydd
Lucy Reid
Rhagfyr 2022

Simon Dean

Prif Weithredwr Dros Dro
Simon Dean

Dawn Sharp

Ysgrifennydd y Bwrdd Dros Dro
Dawn Sharp

Y Bwrdd Iechyd a'r Aelodau Annibynnol a'u Tymor Cyfredol

Medwyn Hughes

Y Cynghorydd Medwyn Hughes
Mawrth 2022
 

John Cunliffe

John Cunliffe
Mawrth 2022

Cheryl Carlisle

Y Cynghorydd Cheryl Carlisle
Mawrth 2022

Lyn Meadows

Lyn Meadows
Awst 2021

Jackie Hughes

Jackie Hughes
Awst 2022

Morwenna Edwards

Morwena Edwards (Aelod Cyswllt) 
Mehefin 2022

Helen Wilkinson

Helen Wilkinson
Awst 2021

Eifion Jones

Eifion Jones
Awst 2022

Ffrancon Williams

Ffrancon Williams (Aelod Cyswllt) 

Nicky Callow

Nicky Callow
Mehefin 2022

Cyfarwyddwyr Gweithredol

Sue Hill

Cyllid
Sue Hill

Teresa Owen

Iechyd Cyhoeddus
Teresa Owen

David Fearnley.jpg

Meddygol
Dr David Fearnley

Andy Roach

Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
Andy Roach

Gill Harris.jpg

Nyrsio a Bydwreigiaeth
Gill Harris

Adrian Thomas

Therapïau a Gwyddorau Iechyd
Adrian Thomas

Sue Green

Datblygu'r Gweithlu a'r Sefydliad
Sue Green 

Chris Stockport

Gofal Sylfaenol a Gwasanaethau Cymunedol
Chris Stockport

Mark Wilkinson

Cynllunio a Pherfformiad
Mark Wilkinson

 

Rhannu: