Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau'r Bwrdd Iechyd

Mae'r Bwrdd yn llywodraethu'r sefydliadau ac mae'r aelodau'n cynnwys y Cadeirydd, yr Is-gadeirydd ac Aelodau Annibynnol sy'n cael eu penodi gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
 
 

Cadeirydd
Mark Polin OBE QPM

Is-gadeirydd
Lucy Reid
Rhagfyr 2022

Prif Weithredwr
Jo Whitehead


Dirprwy Prif Weithredwr a Chyfarwyddwyr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth
Gill Harris


Ysgrifennydd y Bwrdd 
Louise Brereton

 

Y Bwrdd Iechyd a'r Aelodau Annibynnol a'u Tymor Cyfredol

Y Cynghorydd Medwyn Hughes
Mawrth 2022
 

John Cunliffe
Mawrth 2022

Y Cynghorydd Cheryl Carlisle
Mawrth 2022

Lyn Meadows
Ebrill 2023

Jackie Hughes
Awst 2022

Morwena Edwards (Aelod Cyswllt) 
Mehefin 2022

Ffrancon Williams (Aelod Cyswllt)
Ebrill 2021 

Eifion Jones
Awst 2022

Nicky Callow
Mehefin 2022

Linda Tomos
Hydref 2024

Gareth Evans (Aelod Cyswllt) 
Chwefror 2021

 

Cyfarwyddwyr Gweithredol

Cyllid
Sue Hill

Iechyd Cyhoeddus
Teresa Owen

Meddygol
Arpan Guha

Gofal Sylfaenol a Gwasanaethau Cymunedol
Chris Stockport

Therapïau a Gwyddorau Iechyd
Adrian Thomas

Cynllunio a Pherfformiad
Mark Wilkinson

Datblygu'r Gweithlu a'r Sefydliad
Sue Green 

 

 

Rhannu: