Aelodau'r Bwrdd Iechyd

Mae'r Bwrdd yn llywodraethu'r sefydliadau ac mae'r aelodau'n cynnwys y Cadeirydd, yr Is-gadeirydd ac Aelodau Annibynnol sy'n cael eu penodi gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
 
 

Cadeirydd
Mark Polin OBE QPM

Is-gadeirydd
Lucy Reid
Rhagfyr 2022

Prif Weithredwr Dros Dro
Simon Dean

Ysgrifennydd y Bwrdd Dros Dro
Dawn Sharp

Y Bwrdd Iechyd a'r Aelodau Annibynnol a'u Tymor Cyfredol

Y Cynghorydd Medwyn Hughes
Mawrth 2022
 

John Cunliffe
Mawrth 2022

Y Cynghorydd Cheryl Carlisle
Mawrth 2022

Lyn Meadows
Awst 2021

Jackie Hughes
Awst 2022

Morwena Edwards (Aelod Cyswllt) 
Mehefin 2022

Helen Wilkinson
Awst 2021

Eifion Jones
Awst 2022

Ffrancon Williams (Aelod Cyswllt) 

Nicky Callow
Mehefin 2022

Cyfarwyddwyr Gweithredol

Cyllid
Sue Hill

Iechyd Cyhoeddus
Teresa Owen

Meddygol
Dr David Fearnley

Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
Andy Roach

Nyrsio a Bydwreigiaeth
Gill Harris

Therapïau a Gwyddorau Iechyd
Adrian Thomas

Datblygu'r Gweithlu a'r Sefydliad
Sue Green 

Gofal Sylfaenol a Gwasanaethau Cymunedol
Chris Stockport

Cynllunio a Pherfformiad
Mark Wilkinson

 

Rhannu: