Neidio i'r prif gynnwy

Dolenni ac adnoddau defnyddiol

Rydym yn gweithio ar adeiladu Rhwydwaith Lluoedd Arfog. 

Dolenni ac adnoddau defnyddiol i gefnogi’r Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr: 

 • Porth Cyn-filwyr - Gwybodaeth, cyngor a chymorth i gyn-filwyr a'u teuluoedd.
 • Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog - Cefnogi Cyfamod y Lluoedd Arfog trwy ariannu newid gwirioneddol.
 • Cynghrair Gofal Iechyd y Cyfamod i Gyn-filwyr - Mae’r VCHA yn grŵp o ddarparwyr GIG – gan gynnwys Ymddiriedolaethau acíwt, iechyd meddwl, cymunedol ac ambiwlans – sydd wedi cytuno i fod yn esiamplau o’r gofal a’r gefnogaeth orau i gymuned y lluoedd arfog (boed yn Rheolaidd, Milwyr Wrth Gefn, Cyn-filwyr, priod neu ddibynyddion).
 • Camu i Iechyd - cefnogi cymuned y Lluoedd Arfog i gael mynediad at y cyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn y GIG.
 • Veterans UK - cymorth am ddim i gyn-filwyr a'u teuluoedd, gan gynnwys llinell gymorth, Gwasanaeth Lles Cyn-filwyr, Gwasanaethau Pontio Amddiffyn a thaliadau cynllun iawndal anafiadau/profedigaeth.
 • Veterans NHS Wales - Gwasanaeth arbenigol, blaenoriaethol i unigolion sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, ar unrhyw adeg yn eu bywydau ac sy'n profi anawsterau iechyd meddwl sy'n ymwneud yn benodol â'u gwasanaeth milwrol. 
 • Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr | LLYW.CYMRU - Canllawiau, gwasanaethau a chymorth i'r Lluoedd Arfog a chyn-filwyr. 
 • Adferiad Recovery - Gwasanaethau i bobl yng Nghymru sydd â phroblemau iechyd meddwl, problemau camddefnyddio sylweddau, a'r rheini ag anghenion cyd-ddigwydd a chymhleth.
 • Blesma - Yn cefnogi cyn-filwyr heb aelodau o'r corff am hyd eu hoes.
 • Blind Veterans UK - Cefnogi unrhyw un sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, neu sydd wedi gwneud Gwasanaeth Cenedlaethol, ac sydd bellach yn byw gyda cholled golwg sylweddol.
 • Woody's Lodge - Man cyfarfod i'r rhai sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog neu'r Gwasanaethau Brys