Gwybodaeth am Gwcis

Efallai byddwn yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i roi'r profiad gorau i'n defnyddwyr. Os ydy'r meddalwedd rydych chi'n ei ddefnyddio i weld y wefan hon (eich porwr) wedi'i osod i dderbyn cwcis, a'ch bod yn bwrw ymlaen i ddefnyddio'r safle, byddwn yn ystyried bod hynny'n golygu eich bod yn derbyn ein defnydd o gwcis. Os ydych yn dymuno gwneud hynny, gallwch chi newid gosodiadau eich porwr, ond efallai na fydd rhai o nodweddion y safle hwn, a nifer o safleoedd eraill, yn gweithio yn ôl y disgwyl.

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach sy'n cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur neu'ch dyfais symudol gan wefannau rydych chi'n ymweld â nhw. Maen nhw'n cael eu defnyddio gan y gwefannau mwyaf modern er mwyn galluogi swyddogaethau, i helpu'r safle i weithio'n fwy effeithlon, neu i ddarparu gwybodaeth i'r perchnogion am sut mae'r safle'n cael ei ddefnyddio.

Nid ydy ein cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi, ac nid ydynt yn cynnwys unrhyw wybodaeth am y safleoedd roeddech chi wedi ymweld â nhw cyn i chi ddod i fan hyn. Rydyn ni ond yn defnyddio cwcis perfformiad a swyddogaethau y mae gwir angen eu defnyddio.

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis targedu na hysbysebu.

Gallwch chi osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis. Fodd bynnag, os byddwch chi'n gwneud hyn, efallai na fyddwch chi'n gallu defnyddio rhai nodweddion safle sy'n dibynnu ar gwcis.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau'r porwr. I gael gwybod mwy am gwcis, gan gynnwys sut mae gweld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut mae eu rheoli a'u dileu, ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org, neu defnyddiwch "Help" yn eich porwr.

Mae'n bosib i'r cwcis canlynol gael eu defnyddio ar y safle yma:

000HIDECOOKIEMESSAGE Os byddwch chi'n clicio'r botwm i guddio'r neges am gwcis sy'n cael ei dangos pan fyddwch chi'n dod i'r safle am y tro cyntaf, byddwn yn gosod cwci er mwyn i ni wybod i beidio â dangos y neges honno eto.

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

Google Analytics

Mae'r cwcis yma'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Drwy ddeall hyn, gallwn ni wella ein cynnwys a'n llywio er mwyn diwallu anghenion ein hymwelwyr yn well. Mae'r cwcis yn galluogi Google i gasglu gwybodaeth mewn ffordd ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â'r safle, sut mae ymwelwyr wedi cyrraedd y safle a'r tudalennau maen nhw wedi edrych arnyn nhw. Mae'r wybodaeth hon wedyn ar gael i ni ar ffurf siartiau ac adroddiadau.

I optio allan o gael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch; yma

NID

SNID

PREF

testcookie

khcookie

Gwasanaethau Eraill Google

Gall y cwcis sydd wedi'u rhestru fod o ganlyniad i'n defnydd o wasanaethau eraill gan Google fel Google Maps, Google Translate neu fotwm "Plus One" Google. Bydd y cwcis sy'n cael eu gosod yn amrywio yn ôl y gwasanaethau sy'n cael eu defnyddio, a'ch perthynas chi â Google. Nid oes gennym reolaeth dros y cwcis hyn na mynediad atyn nhw. Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google i gael rhagor o fanylion

VISITOR_INFO1_LIVE

use_hitbox

PREF

demographics

recently_watched_video_list

YouTube

Os byddwn yn plannu fideos YouTube yn y safle hwn, efallai bydd YouTube yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Nid oes gennym reolaeth dros y cwcis hyn na mynediad atyn nhw. Gan mai Google sy'n berchen ar YouTube, mae'n dod o dan Bolisi Preifatrwydd Google

Enwau cwcis sy'n dechrau gyda "BIGIP" Mae gennym ni nifer o weinyddion gwe gwahanol. Mae'r cwci yma'n cael ei ddefnyddio i sicrhau bod eich sesiwn yn parhau wedi'i gysylltu â'r un gweinydd gwe
 
Rhannu: