Neidio i'r prif gynnwy

Nyrsys Ymgynghorol Dementia

Croeso i'n blog

Nyrsys Ymgynghorol Dementia newydd y Bwrdd Iechyd. Byddwn yn rhannu ein meddyliau a’n profiadau yma ar ein blog yn rheolaidd ac rydym yn gobeithio y bydd o ddiddordeb i chi os ydych chi neu rywun rydych chi’n eu hadnabod, neu’n gofalu am rywun yn bersonol neu’n broffesiynol, yn byw â dementia. Os oes unrhyw beth yr hoffech i ni ei drafod cysylltwch â ni. Mi fuasem hefyd yn croesawu unrhyw un i gymryd rhan fel un o’n blogwyr gwadd. Cysylltwch â ni drwy e-bost BCUHB.DementiaNurseConsulants@wales.nhs.uk neu gallwch gymryd rhan drwy drydar @dementia_nurses


21/07/2021

Helo pawb! Gobeithio bod chi yn hoffi ein blog a fideo cyntaf

 

Rhannu: